سرفصل درس های رشته باغبانی

سرفصل درس های رشته باغبانی


 

  

سرفصل درس‌های مقطع کارشناسی رشته باغبانی

سرفصل گرایش‌های کارشناسی ارشد باغبانی شامل:

1- فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

2- فیزیولوژی و اصلاح سبزی

3- فیزیولوژی و اصلاح گیاهان زینتی

4-فیزیولوژی و اصلاح گیاهان دارویی، ادویه ای و عطری

سرفصل گرایش‌های دکترا شامل:

فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه