نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی مهندس احمدرضا لاهیجان زاد در باره چالش های محیط زیست در کشاورزی

سخنرانی مهندس احمدرضا لاهیجان زاد در باره چالش های محیط زیست در کشاورزی


سخنرانی مهندس احمدرضا لاهیجان زاد در باره چالش های محیط زیست در کشاورزی

مهندس احمد لاهیجان زاده در چهارمین روز از هفته پژوهش در خصوص چالش های زیست محیطی در کشاورزی به ایراد سخن پرداختند.