نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی دکتر حسن حمدی در چهارمین روز از هفته پژوهش

سخنرانی دکتر حسن حمدی در چهارمین روز از هفته پژوهش


سخنرانی دکتر حسن حمدی در چهارمین روز از هفته پژوهش

در چهارمین روز از هفته پژوهش دکتر حسن حمدی سخنرانی خود را با عنوان «تحقیق و پژوهش در کشاورزی ضرورتی در تولید پایدار و توسعه اقتصادی» ارائه کرد.