نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ساختمان دانشکده کشاورزی دارای معماری ای زیبا، منحصر به فرد و بی نظیر است که در آن سبک معماری اسلامی- ایرانی با معماری مدرن ترکیب یافته است.

ساختمان دانشکده کشاورزی دارای معماری ای زیبا، منحصر به فرد و بی نظیر است که در آن سبک معماری اسلامی- ایرانی با معماری مدرن ترکیب یافته است.


ساختمان دانشکده کشاورزی دارای معماری ای زیبا، منحصر به فرد و بی نظیر است که در آن سبک معماری اسلامی- ایرانی با معماری مدرن ترکیب یافته است.