نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گو با کاوش: تنگی نفس خوزستانی ها به علت کنوکارپوس هیچ وقت اثبات نشد

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گو با کاوش: تنگی نفس خوزستانی ها به علت کنوکارپوس هیچ وقت اثبات نشد


رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گو با کاوش: تنگی نفس خوزستانی ها به علت کنوکارپوس هیچ وقت اثبات نشد

تنگی نفس خوزستانی ها به علت کنوکارپوس هیچ وقت اثبات نشد/ دانشگاه علوم پزشکی اهواز تحقیقات را به سمت کنوکارپوس سوق داد. فلرهای نفتی و آلاینده های صنعتی عاملی برای تنگی نفس خوزستانی هاست.

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: اینکه گفته می شود عامل تنگی نفس مردم پس باران های پاییزی در روزهای اخیر مربوط به گرده ی درختان کنوکارپوس است قطعیت ندارد و هیچ وقت اثبات نشده است.

احمد لندی در گفت و گو با خبرنگار کاوش در خصوص علت تنگی نفس مردم در روزهای اخیراظهار کرد: تعداد زیادی از گیاهان گرده دارند که گرده ی هر گونه ی گیاهی می تواند یک عامل آلرژی زا باشد اما اینکه گفته می شود عامل تنگی نفس مردم در روزهای اخیر مربوط به گرده ی درختان کنوکارپوس است قطعیت ندارد و هیچگاه اثبات نشده است.

وی در خصوص عوامل این عارضه ی تنفسی بیان کرد: عوامل مختلفی می تواند در این زمینه وجود داشته باشد اما باتوجه به اینکه عمده ی تحقیقات در این خصوص را دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز به سمت کنوکارپوس سوق داده است به مابقی تحقیقات چندان اهمیت داده نشده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: عواملی مختلفی همچون باران های اسیدی، وجود آلاینده ها و فلرهای نفتی در هوا و نیزسوزاندن نیشکر می توانند آلرژی زا باشند.

لندی تصریح کرد: در مقالاتی که در پاکستان چاپ شده یکصد نوع درخت و گرده ی حساسیت زا شناسایی شده که یکی از آنها کنوکارپوس بوده است، اما در تحقیقات انجام شده در این خصوص مستقیما اشاره نشده است که کنوکارپوس موجب تنگی نفس می شود بلکه تنها گفته شده می تواند یکی از گرده هایی باشد که در این عارضه اثرگذار است.

وی افزود: باتوجه به اینکه شهرداری قبل از شروع بارندگی حدود ۹۰ درصد از این درختان را هرس کرده است این فرضیه که گرده کنوکارپوس عامل تنگی نفس این روزهای اخیر بوده رد می شود.

رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اذعان کرد: فرضیه های دیگری در این رابطه از جمله باران های اسیدی وجود دارد، براساس برخی تحقیقات باران های اسیدی می تواند موجب تحریک ریه شود و تنگی نفس ایجاد کنند.

 

احمد لندی درخصوص تولید باران های اسیدی خاطرنشان کرد: گازهای حاصل از مناطق صنعتی مانند SH2 و گازهای نیتروژنه در اثر بارندگی تبدیل به اسیدهای نیتریک و اسید سولفوریک می شوند که می توانند موجب تغییراتی در پوشش گیاهی، مناطق شهری و برخی دیگر از خسارت ها شوند.