نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رییس اداره امور عمومی

رییس اداره امور عمومی


نام و نام خانوادگی: محمدرضا عزیزی

تاریخ تولد: 1346

محل تولد: اهواز

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد رشته علوم خاک گرایش حاصلخیزی