ریاست دانشکده کشاورزی

ریاست دانشکده کشاورزی


نام‌ و نام‌خانوادگی : احمد لندی 

مدرک تحصیلی : دکترای خاکشناسی، دانشگاه ساسکا چوان کانادا

مرتبه علمی : اُستاد 

سال تولد : ۱۳۴۰ 

محل تولد : اهواز

پست الکترونیکی :  landi@scu.ac.ir

تلفن داخلی : ۳۰۶۵

تلفن مستقیم : ۳۳۳۶۴۰۵۴ - ۰۶۱

پیوند به صفحه شخصی در سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی RMS