نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار معاون اداری مالی و مدیر مالی دانشگاه با اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

دیدار معاون اداری مالی و مدیر مالی دانشگاه با اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی


دیدار معاون اداری مالی و مدیر مالی دانشگاه با اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی

در تاریخ یکم بهمن ماه ساعت 10 تا 12 معاون اداری مالی دانشگاه به همراه مدیر مالی، با هیأت رییسه و اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی در محل سالن سمینار دانشکده در خصوص مسائل و مشکلات دانشکده دیدار کردند. در این دیدار اعضای هیأت علمی نظرات خود را به سمع و نظر مهمانان رساندند. پس از پایان جلسه نیز از نزدیک برخی قسمت های دانشکده  را بازدید کردند.