نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دیدار رییس محترم دانشگاه با آقای دکتر مصدق

دیدار رییس محترم دانشگاه با آقای دکتر مصدق


دیدار رییس محترم دانشگاه با آقای دکتر مصدق

 به دلیل کسالت و بستری شدن دکتر مصدق - استاد بازنشسته دانشکده کشاورزی - در بیمارستان، رییس محترم دانشگاه آقای دکتر خواجه، به همراه معاون محترم طرح و برنامه دانشگاه آقای دکتر غفوری، رییس دانشکده کشاورزی آقای دکتر لندی و روسای پیشین دانشکده آقایان دکتر معلمی، دکتر شیشه بر و دکتر نبی پور در بعداز ظهر روز یکشنبه 21 بهمن 1397 در منزل شخصی با ایشان  دیدار کردند.