دعوت به همکاری

دعوت به همکاری


دعوت به همکاری

    بدین وسیله از کلیه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در زمینه های مهارت های جستجو در شبکه، روش تحقیق، فنون نوشتن مقاله های علمی، روش های دستیابی به مقالات منبع و مهارت هایی از این دست، دارای تجربیات شخصی مفیدی هستند که فکر می کنند به کار دیگران نیز می آید، دعوت به عمل می آید تا در راستای مدیریت دانش و مدون سازی دانش شخصی و تبدیل آن به به دانش عمومی، تجربیات خود را با کتابخانه به اشتراک بگذارند تا در اختیار همگان قرار داده شود.