نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درگذشت مرحوم مغقور حاج رحیم شیشه‌بُر

درگذشت مرحوم مغقور حاج رحیم شیشه‌بُر


درگذشت مرحوم مغقور حاج رحیم شیشه‌بُر

 

با نهایت تأسف و تأثر بدین‌وسیله درگذشت حاج رحیم شیشه‌بُر ابوی محترم دکتر پرویز شیه‌بُر استاد گروه گیاه‌پزشکی را به اطلاع همکاران می‌رساند.