درگذشت دکتر اردشیر قادری رییس دانشکده کشاورزی طی سال های 1354 تا 1355

درگذشت دکتر اردشیر قادری رییس دانشکده کشاورزی طی سال های 1354 تا 1355


درگذشت دکتر اردشیر قادری رییس دانشکده کشاورزی طی سال های 1354 تا 1355

انالله و انا الیه راجعون

 

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت دکتر اردشیر قادری رییس دانشکده کشاورزی طی سال های 1354 تا 1355 را به اطلاع جامعه دانشگاهی دانشگاه شهید چمران می رساند.

مرحوم دکتر اردشیر قادری از سال 1348 تا 1356 در دانشکده کشاورزی دانشگاه جندی شاپور مشغول تدریس بودند. این استاد فرزانه در مدت خدمت خویش در دانشگاه منشاء خدمات علمی ارزنده ای نظیر عضویت در شورای تحقیقات دانشگاه، مدیریت اداره بررسی های آموزشی دانشگاه، مدیر کل پژوهشی دانشگاه و ریاست دانشکده کشاورزی بوده اند.

ضایعه درگذشت این چهره علمی موجب تأسف و تأثر فراوان اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکده کشاورزی گردید. از خداوند بزرگ برای آن مرحوم علو درجات و برای خانواده ایشان صبر و شکیبایی را مسئلت دارم.

 

 

                                              احمد لندی

                                                       رییس دانشکده کشاورزی