نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

حسابداری

حسابداری


نام و نام خانوادگی: ابوالقاسم مدرسی

سال تولد: 1353

محل تولد:فسا

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت مالی

ایمیل: ghasem.modaresi@gmail.com