تمدید مهلت ثبت درخواست متقاضیان وام‌های دانشجویی

تمدید مهلت ثبت درخواست متقاضیان وام‌های دانشجویی


تمدید مهلت ثبت درخواست متقاضیان وام‌های دانشجویی

 

مهلت ثبت درخواست متقاضیان وام های دانشجویی تا پایان دی‌ماه 1399 تمدید شد. به منظور بهره‌مندی حداکثری دانشجویان به‌ویژه دانشجویان تازه‌ورود از وام‌های دانشجویی، مهلت ثبت درخواست متقاضیان تا ۳۰ /۱۰ /۱۳۹۹ تمدید شد.

دانشجویان متقاضی می‌توانند به نشانی https://bp.swf.ir/ مراجعه نمایند. بدیهی است امکان تمدید مجدد این تاریخ امکان‌پذیر نمی‌باشد.