نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تبریک ارتقا به مرتبه دانشیاری دکتر مهدی مهرابی کوشکی

تبریک ارتقا به مرتبه دانشیاری دکتر مهدی مهرابی کوشکی


تبریک ارتقا به مرتبه دانشیاری دکتر مهدی مهرابی کوشکی

همکار ارجمند جناب آقای دکتر مهدی مهرابی کوشکی

با کمال مسرت ارتقای مرتبه علمی جنابعالی به دانشیاری را که در سایه همت  و تلاش بالای شما بدست آمده، تبریک گفته و شادکامی و توفیق روزافزون تان را در تمام عرصه های زندگی آرزومندیم.

مدیریت دانشکده کشاورزی