نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تاریخچه گروه علوم مهندسی خاک

تاریخچه گروه علوم مهندسی خاک


تاریخچه گروه علوم مهندسی خاک :

 سال اول تاسیس گروه: 1351
 تعداد دانشجویان اولین سال تاسیس: حدودا 15 نفر

مدیران گروه از اول تاسیس تا کنون:

- عباس پاشایی

- بیژن نقشینه پور

- علیرضا افتخار

- عبدالرحمن برزگر

- مصطفی چرم

- عبدالامیر معزی

-عبدالرحمن برزگر

- عبدالامیر معزی

- قدمعلی یزدانی کچوئی

-احمد لندی

- عبدالامیر معزی 

- نعیمه عنایتی ضمیر (از بهمن 1397 تا اسفند 1399)

- سعید حجتی (از اسفند 1399 تا کنون)

 رشته های سال اول تاسیس:

    این رشته از ابتدا دارای عنوان رشته مهندسی کشاورزی – خاکشناسی بوده است، و در سال های اخیر گرایش بندی شده است.

تعداد دانشجویان کنونی: 198 نفر دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد  و دکتری.