برگه های معرفی درس کارورزی دانشجویان رشته گیاهپزشکی

برگه های معرفی درس کارورزی دانشجویان رشته گیاهپزشکی


برگه های معرفی درس کارورزی دانشجویان رشته گیاهپزشکی

دانشجویان مشروحه ذیل خواهشمند است با کلیک کردن بر روی اسم خود برگه معرفی کارورزی خود را بارگذاری نمایند. ضمناَ برای دریافت فرم خام ارزشیابی می‌توانند به سربرگ معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی در صفحه اصلی پورتال دانشکده کشاورزی مراجعه کرده و در آنجا روی عبارت فرم‌های دانشجویی کلیک کرده و در قسمت فرم‌های دوره کارشناسی آن را مشاهده و باگذاری نمایند.

فاطمه رضوانی فرد، هانیه خلف وند، ناهید فواصلی، فریبا جهانگیری، فاطمه ایزدپناه، فاطمه مرشدگیان، مهسا دهقان نژاد و کوثر ایزدپناه