نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری 3 سخنرانی اعضای هیأت علمی در سومین روز از هفته پژوهش در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

برگزاری 3 سخنرانی اعضای هیأت علمی در سومین روز از هفته پژوهش در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


برگزاری 3 سخنرانی اعضای هیأت علمی در سومین روز از هفته پژوهش در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

در سومین روز از هفته پژوهش خانم دکنر مهری دیناروند، آقای دکتر جعفر حبیبی اصل و آقای عبدالعی گیلانی ا ز ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴ در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی سخنرانی کردند.