برگزاری کارگاه های سواد اطلاعاتی

برگزاری کارگاه های سواد اطلاعاتی


برگزاری کارگاه های سواد اطلاعاتی

   بدین وسیله به اطلاع می رساند کتابخانه در نظر دارد به زودی کارگاه هایی در زمینه سواد اطلاعاتی و مهارت های اطلاع یابی در محیط وب برگزار نماید. علاقمندان می توانند جهت ثبت نام در این کارگاه ها به کتابخانه مراجعه کنند. شرکت در کارگاه مجانی بوده و گواهی حضور در کارگاه نیز صادر خواهد شد.