برگزاری کارگاه اِندنوت

برگزاری کارگاه اِندنوت


برگزاری کارگاه اِندنوت

    کارگاه آموزشی نرم افزار استناد دهی اِندنوت، در ادامه زنجیره کارگاه های ارتقای سواد اطلاعاتی دانشجویان، توسط کتابخانه دانشکده کشاورزی، و با تدریس خانم دکتر ضیایی عضو هیأت علمی گروه گیاه پزشکی، و نویسنده کتابی در همین زمینه، برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های گیاه پزشکی در محل مرکز کامپیوتر دانشکده کشاورزی از ساعت 8 تا 11 روز چهرشنبه مورخ 24 / 9 / 95 برگزار گردید.