برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار R در تجزیه تنوع ژنتیکی

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار R در تجزیه تنوع ژنتیکی


برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار R در تجزیه تنوع ژنتیکی

  

به گزارش مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی  کارگاه آموزشی " کاربرد نرم افزار  R در تجزیه تنوع ژنتیکی جمعیت "در روز چهار شنبه 18 بهمن 1396 از ساعت 8 صبح با بخش سرود جمهوری اسلامی ایران و تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید، با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، در محل سالن سمینار دانشکده برگزار گردید.

در ابتدا جناب آقای دکتر زهراوی مدرس کارگاه آموزشی، عضو محترم هیات علمی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر و عضو محترم هیات مدیره انجمن ژنتیک ایران ضمن عرض خیر مقدم سخنرانی کاملی در ارتباط با تشریح مبانی، جایگاه و اهمیت برنامه R در تجزیه های ژنتیکی ارائه نمودند. در ادامه نحوۀ کدنویسی و تجزیه و تحلیل داده های آماری در برنامه   Rبه طور عملی به فراگیران آموزش داده شد. کارگاه آموزشی راس ساعت 18 بعدازظهر با موفقت به پایان رسید.