نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "پایش خصوصیات نوری ذرات گرد و غبار با استفاده از ابزار سنجش از دور"

برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "پایش خصوصیات نوری ذرات گرد و غبار با استفاده از ابزار سنجش از دور"


برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان "پایش خصوصیات نوری ذرات گرد و غبار با استفاده از ابزار سنجش از دور"

کارگاه آموزشی با عنوان "پایش خصوصیات نوری ذرات گرد و غبار با استفاده از ابزار سنجش از دور" ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه مورخ ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷ توسط آقای دکتر خان عالم از دانشگاه پیشاور پاکستان در محل سالن سمعی بصری دانشکده کشاورزی با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده‌های کشاورزی و علوم زمین برگزار گردید.