نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی آنالیز ترانسکریپتوم «Microarray و Real_time PCR»

برگزاری کارگاه آموزشی آنالیز ترانسکریپتوم «Microarray و Real_time PCR»


برگزاری کارگاه آموزشی آنالیز ترانسکریپتوم «Microarray و Real_time PCR»

کارگاه آموزشی آنالیز ترانسکریپتوم «Microarray و  Real_time PCR» در روز پنج شنبه و جمعه  9 و 10  اسفند  1397 از ساعت 8  الی 18، با حضور پرشور استادان، پژوهشگران و دانشجویان دانشگاه و استان خوزستان، در دو بخش تئوری و عملی در محل سالن سمعی بصری دانشکده کشاورزی و آزمایشگاه فیزیولوژی مولکولی گیاهان زراعی گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی برگزار شد. در بخش تئوری آقای دکتر خسرو مهدی خانلو به عنوان مدرس کارگاه آموزشی سخنرانی کاملی در ارتباط با تکنیک  Real_time PCR و کاربرد نرم افزارهای مختلف در آنالیز نتایج آن و همچنین آنالیز داده های Microarray ارائه نمودند. در ادامه نیز به طور عملی، اصول کار با دستگاه Real_time PCR به فراگیران آموزش داده شد. کارگاه آموزشی در روز جمعه  راس ساعت  18 روز جمعه  با موفقیت به پایان رسید.