برگزاری کارگاه «نودرمان» با موضوع دیابت و اصلاح سبک زندگی

برگزاری کارگاه «نودرمان» با موضوع دیابت و اصلاح سبک زندگی


برگزاری کارگاه «نودرمان» با موضوع دیابت و اصلاح سبک زندگی

  دکتر محسن اخوان طبیب برگزار می کند:
کارگاه نودرمان
موضوعات:
نودرمان چیست؟
دوباره سازی بدن چگونه است؟
دیابت دیگر مرگ خاموش نیست.
با عشق و امید می توان دیابت را درمان کرد.
زمان: سه شنبه 95/12/3 صبح 9 تا 12 و بعداز ظهر 14 تا 17
مکان: سالن کنفرانس دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز 
آدرس کانال تلگرامی دکتر اخوان برای عضویت: 
 https://t.me/nodarman