برگزاری نمایشگاه گل های خانگی در دانشکده کشاورزی

برگزاری نمایشگاه گل های خانگی در دانشکده کشاورزی


برگزاری نمایشگاه گل های خانگی در دانشکده کشاورزی

   به منظور بازدید علاقمندان، نمایشگاهی از گل های خانگی در محل سالن سرسرای دانشکده کشاورزی بر پاست.