برگزاری نمایشگاه گل های خانگی

برگزاری نمایشگاه گل های خانگی


برگزاری نمایشگاه گل های خانگی

    به منظور بازدید علاقه مندان، نمایشگاهی از گل های خانگی در محل ورودی سالن سرسرای دانشکده کشاورزی برپاست.