نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نمایشگاه دائمی گیاهان زینتی در دانشکده کشاورزی

برگزاری نمایشگاه دائمی گیاهان زینتی در دانشکده کشاورزی


برگزاری نمایشگاه دائمی گیاهان زینتی در دانشکده کشاورزی

 

 نمایشگاه و فروشگاه دائمی گل ها و گیاهان زینتی در دانشکده کشاورزی

 محصولات و خدمات عرضه شده در این نمایشگاه:

  مشاوره، تولید و فروش گیاهان آپارتمانی و فصلی، نهال های مثمر و غیر مثمر، انواع گلدان های پلاستیکی و غیر پلاستیکی، خاک، برگ و کودهای تقویتی