برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا

برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا


برگزاری مراسم پرفیض زیارت عاشورا

  مراسم پرفیض زیارت عاشورا صبح روز یک شنبه 20 فروردین 1396، سر ساعت 5/7 صبح در محل نمازخانه دانشکده برگزار خواهد شد.