نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشکده کشاورزی

برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشکده کشاورزی


برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشکده کشاورزی

مراسم تودیع رییس پیشین و معارفه رییس جدید دانشکده کشاورزی با حضور ریاست دانشگاه و اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی در ساعت 10 تا 12 روز دوشنبه دهم دیماه 97 برگزار گردید.