برگزاری سومین کنگره بین‌المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی در دانشکده کشاورزی

برگزاری سومین کنگره بین‌المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی در دانشکده کشاورزی


برگزاری سومین کنگره بین‌المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی در دانشکده کشاورزی

 

انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران با همکاری پژوهشکده گل و گیاهان زینتی، سومین کنگره بین‌المللی و چهارمین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی را از هفتم تا نُهم بهمن‌ماه 1399 در محل گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز، به صورت مجازی برگزار می‌کند.