نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمینارها در دومین روز هفته پژوهش در سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

برگزاری سمینارها در دومین روز هفته پژوهش در سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


برگزاری سمینارها در دومین روز هفته پژوهش در سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

 

در دومین روز هفته پژوهش سمینارهایی به ترتیب زیر در سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی از ساعت 11:30 تا 14:30 برگزار گردید: 

دکتر حسن حمدی مشاور ارشد موسسه تحقیقات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با عنوان «ارتباط بین صنایع کشاورزی و دانشگاه و نقش آنها در توسعه کارآفرینی و اشتغال»، دکتر عبدالعلی گیلانی  عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات با عنوان «سناریوی بهبود عملکرد گندم در خوزستان»، دکتر علیرضا جعفر نژادی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات با عنوان «مدیریت انتقال دانش در سایت های الگویی- آموزشی طرح 555 هزار هکتاری مقام معظم رهبری»، دکتر نعیم لویمی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات با عنوان «پتانسیل های فناوری سنجش از دور و کاربردهای عملی آن در افزایش بهره وری کشاورزی»، مهندس علیرضا احمدی عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات با عنوان «مروری بر تحقیقات 10 ساله در مورد نماتد های سیستمی غلات در استان خوزستان»، دکتر بهرام اندرزیان عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات با عنوان «توسعه و ساخت اپلیکیشن هوشمند کشاورزیار برای مدیریت مزرعه (کشاورزی هوشمند)»