نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمینارها در اولین روز هفته پژوهش

برگزاری سمینارها در اولین روز هفته پژوهش


برگزاری سمینارها در اولین روز هفته پژوهش

 

در اولین روز از هفته پژوهش سرکار خانم‌ها دکتر نسیم منجزی(ارزیابی منابع ایجاد ضایعات در فرآیند تولید نیشکر) و دکتر نرگس شاهقلیان(روش انجماد IQF) و آقایان محمدجواد بهوندی(مشکلات و موانع کشت مکانیزه سیر در استان خوزستان )، علی صالحی(بررسی عوامل موثر بر تاخیر در عملیات برداشت نیشکر)، محمدحسین نورانی(روش های کاهش افت برداشت کلزا )، عباس شکفته(فرآیندهای تولید بیوگاز و انواع نیروگاههای بیوگاز)، ایمان حسینی(کاربرد های ریاضی مهندسی در رشته مکانیک بیوسیستم) و سرکار خانم لیلا نمازی(تاثیر گیاهان و قارچ های میکوریزوباکتریها بر پالایش فلزات سنگین از خاک) از ساعت از ساعت 11:30 تا 13:35 به نوبت در سالن سمعی بصری دانشکده کشاورزی سمینار برگزار کردند.