نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری سمینارهای هفته پژوهش در پنجمین روز هفته پژوهش

برگزاری سمینارهای هفته پژوهش در پنجمین روز هفته پژوهش


برگزاری سمینارهای هفته پژوهش در پنجمین روز هفته پژوهش

 

به علت تعطیلی روز سه‌شنبه برنامه‌های سخنرانی روز سه‌شنبه به شنبه هفته آینده موکول شد و روز چهارشنبه سخنرانی‌های هفته پژوهش برابر برنامه زمان‌بندی از پیش‌تعیین‌شده از ساعت 10:30 تا 14:00 به ترتیب سرکار خانم زهرا نبی دانشجوی دکتری اصلاح نباتات دانشگاه لرستان با موضوع «انتقال تجربیات دانش‌آموختگان کارآفرین در بخش کشاورزی»، آقای مهران داودی ارشد دانش‌آموخته کارشناسی ارشد  رشته زراعت با موضوع «کارآفرینی در بخش کشاورزی از ایده تا عمل»، سرکارخانم بهاره حسینعلی‌پور دانش‌آموخته کارشناسی ارشد  رشته زراعت با موضوع «تولید در راستای کشاورزی ارگانیک» انجام شد. آخرین سخنران آقای وحید متولی در جلسه حاضر نشد.