نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کارگروه محیط زیست سازمان برنامه و بودجه استان در محل دانشکده کشاورزی

برگزاری جلسه کارگروه محیط زیست سازمان برنامه و بودجه استان در محل دانشکده کشاورزی


برگزاری جلسه کارگروه محیط زیست سازمان برنامه و بودجه استان در محل دانشکده کشاورزی

جلسه  کارگروه محیط زیست سازمان برنامه و بودجه استان با دستور کار بررسی چالش های زیست محیطی استان در ساعت 13 روز دوشنبه 20 اسفند 1397 در محل سالن سمینار دانشکده کشاورزی برگزار شد.