نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه کارگروه استانی محیط زیست سیلاب در دانشکده کشاورزی

برگزاری جلسه کارگروه استانی محیط زیست سیلاب در دانشکده کشاورزی


برگزاری جلسه کارگروه استانی محیط زیست سیلاب در دانشکده کشاورزی

جلسه کارگروه استانی محیط زیست سیلاب، با هدف بررسی مسائل زیست محیطی مرتبط با سیلاب، روز شنبه مورخ 98/4/15 در دانشکده کشاورزی برگزار شد.