نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده کشاورزی با معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سایر مدیران این حوزه

برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده کشاورزی با معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سایر مدیران این حوزه


برگزاری جلسه هیات رییسه دانشکده کشاورزی با معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و سایر مدیران این حوزه

جلسه هیات رییسه دانشکده کشاورزی با معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه و مدیران این حوزه در مورخه 28 آبان 1397  از ساعت 11 و 30  تا 13 و 30 در محل دفتر ریاست دانشکده کشاورزی برگزار شد. در این جلسه مدیران محترم حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی به پرسش های اعضای هیأت رییسه و مدیران محترم گروه ها پاسخ دادند.