نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هیأت رییسه دانشکده کشاورزی با مدیر و معاونان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز

برگزاری جلسه هیأت رییسه دانشکده کشاورزی با مدیر و معاونان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز


برگزاری جلسه هیأت رییسه دانشکده کشاورزی با مدیر و معاونان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز

روز دوشنیه 17 دیماه 1397 از ساعت 8:30 تا 10:00 جلسه‌ای با حضور هیأت رییسه و مدیران گروه های آموزشی دانشکده کشاورزی با مدیر و معاونان سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اهواز در خصوص عقد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه و شهرداری در زمینه های آموزشی و تحقیقاتی در حوزه فضای سبز تشکیل شد.