برگزاری جلسه همکاری دانشکده کشاورزی با شهرداری منطقه 2 در باره فضای سبز شهری

برگزاری جلسه همکاری دانشکده کشاورزی با شهرداری منطقه 2 در باره فضای سبز شهری


برگزاری جلسه همکاری دانشکده کشاورزی با شهرداری منطقه 2 در باره فضای سبز شهری

 

روز چهارشنبه مورخ 4 تیر 1399 سر ساعت 12:00 تا 14:00 جلسه‌ای با شهرداری منطقه 2 اهواز با محوریت موضوع «فضای سبز شهری» در محل سالن شهرداری منطقه 2 اهواز برگزار گردید.