نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه معارفه ویژه دانشجویان تازه وارد در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

برگزاری جلسه معارفه ویژه دانشجویان تازه وارد در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


برگزاری جلسه معارفه ویژه دانشجویان تازه وارد در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی

  

روز دوشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۴-۱۲ در آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی جلسه معارفه ای با حضور ریاست ، معاونان آموزشی و پژوهشی و جمعی از استادان دانشکده کشاورزی با دانشجویان نوورود  برگزار گردید. در این جلسه ابتدا ریاست دانشکده به حاضران خوش آمد گفته و در ادامه به معرفی دانشکده و گروه های مختلف پرداخت.  سپس معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی به ایراد سخن پرداخت. در پایان نیز آقای پیشدار کارشناس آموزش، شمه ای از قوانین و مقررات آموزشی را برای دانشجویان شرح دادند.