نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه مشترک با مرکز تحقیقات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

برگزاری جلسه مشترک با مرکز تحقیقات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی


برگزاری جلسه مشترک با مرکز تحقیقات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی

 
روز دوشنبه مورخ 8 بهمن 1397 ساعت 10 تا 12 جلسه ای مشترک با مرکز تحقیقات شرکت توسعه نیشکر درمحل سالن اجتماعات آن شرکت برگزار شد.
 
موضوع‌؛ انعقاد تفاهم‌نامه با توسعه صنایع جانبی در سه حوزه:
پژوهشی
اموزشی
پروژه‌های پایان‌نامه‌ای
 
پیشنهاد دانشکده به طور اخص در رابطه با:
۱. احداث گلخانه مرتبط با نیشکر با مساحت حداقل ۵۰۰ متر
۲. ایجاد دفتر مشترک با دفتر صنایع جانبی 
۳. پیشنهاد حضور یکی از اعضای هیات علمی دانشکده در شورای تحقیقات موسسه صنایع جانبی نیشکر
۴. ارایه عناوین تحقیقاتی و توانمندی های گروه‌های دانشکده به منظور همکاری با صنایع جانبی نیشکر
۵. امکان برگزاری دو سویه کارگاه های آموزشی و دانش افزایی 
۶. هدفمند کردن تحقیقات در راستای نیازهای صنعت نیشکر
 
 افراد شرکت کننده در جلسه:
هیات رئیسه دانشکده و مدیران گروه های آموزشی از دانشکده
دکتر شمیلی، مهندس درخشان زاده، دکتر آل کثیر، دکتر طاهرخانی و دکتر احمدزاده از شرکت توسعه نیشکر