نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور معاونت آموزشی دانشگاه

برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور معاونت آموزشی دانشگاه


برگزاری جلسه شورای آموزشی دانشکده با حضور معاونت آموزشی دانشگاه

 

روز دوشنبه مورخ 14 بهمن 1398 از ساعت 12:00 تا 14:00 جلسه مشترک شورای آموزشی و پژوهشی دانشکده شامل رییس، معاونان آموزشی و پژوهشی و نیز مدیران گروه‌های آموزشی دانشکده با حضور معاون آموزشی دانشگاه برگزار گردید.