نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری


برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک با عنوان :

تأثیر زعال زیستی و زغال زیستی اسیدی شده بر شکل های شیمیایی روی ویژگی های شیمیایی و زیستی خاک و رشد گیاه ذرت

استادان راهنما:

دکتر عبدالامیر معزی

دکتر مصطفی چرم

استاد مشاور:

دکتر نعیمه عنایتی ضمیر

دانشجو:

اکبر کریمی

زمان: شنبه 30/6/98ساعت ۱۲

مکان:

سالن سمعی بصری