نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه دفاع دکتری

برگزاری جلسه دفاع دکتری


برگزاری جلسه دفاع دکتری

برگزاری جلسه دفاع رساله دکتری علوم خاک گرایش شیمی و حاصلخیزی خاک با عنوان :

بررسی توانای زعال زیستی اصلاح شده در جذب نیترات و آمونیوم و امکان سنجی استفاده از آن به عنوان کود کندرها در خاک تحت کشت

استادان راهنما:

دکتر عبدالامیر معزی

دکتر مجتبی نوروزی مصیر

استاد مشاور:

دکتر مهدی تقوی زاهد کلائی

دانشجو:

شیلا خواجوی شجاعی

زمان: یکشنبه 31/6/98 ساعت 12

مکان:

سالن سمعی بصری