نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه تعیین اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی

برگزاری جلسه تعیین اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی


برگزاری جلسه تعیین اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی

جلسه انتخابات به منظور تعیین اعضای هیأت ممیزه و کمیسیون تخصصی روز دوشنبه سی ام مهرماه 97 در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی با حضور اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی برگزار شد.