نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه با رییس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر اهواز

برگزاری جلسه با رییس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر اهواز


برگزاری جلسه با رییس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر اهواز

 

روز یک‌شنبه مورخ 98/11/13 از ساعت 13:00 تا 15:00 جلسه‌ای با حضور رییس و معاون پژوهشی و تنی چند از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی با رییس سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهر اهواز در خصوص انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه و سازمان یادشده برگزار گردید.