نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه با حضور عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

برگزاری جلسه با حضور عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام


برگزاری جلسه با حضور عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

در روز دوشنبه مورخ 1399/2/15از ساعت 10:00 تا 12:00 جلسه‌ای با حضور دکتر آذرشیب عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در محل سالن گردهمایی دانشکده کشاورزی با موضوع «امکان‌سنجی تأسیس شهر کشاورزی- صنعتی و بازرگانی در استان خوزستان»برگزار گردید.