نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جشنواره کشاورزی با محوریت کشاورزی سالم

برگزاری جشنواره کشاورزی با محوریت کشاورزی سالم


برگزاری جشنواره کشاورزی با محوریت کشاورزی سالم

جشنواره کشاورزی با محوریت کشاورزی سالم و حفظ سلامت محیط زیست از روز یکشنبه 18 آذر تا 21 آذر در سرسرای دانشکده کشاورزی برگزار می شود.