نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری آیین پایانی و معرفی برگزیدگان دومین سوگواری ملی علمی فرهنگی هنری اربعین در سرسرای دانشکده کشاورزی

برگزاری آیین پایانی و معرفی برگزیدگان دومین سوگواری ملی علمی فرهنگی هنری اربعین در سرسرای دانشکده کشاورزی


برگزاری آیین پایانی و معرفی برگزیدگان دومین سوگواری ملی علمی فرهنگی هنری اربعین در سرسرای دانشکده کشاورزی

آیین پایانی و معرفی برگزیدگان دومین سوگواری ملی علمی فرهنگی هنری اربعین در سرسرای دانشکده کشاورزی(ویژه دانشگاهیان) دوشنبه 15 مهرماه 1398 از ساعت 10 صبح در محل سرسرای دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد.