نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین نشست کمیته کشاورزی ذیل کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی هیات ویژه تدوین گزارش ملی سیلاب در تهران

برگزاری اولین نشست کمیته کشاورزی ذیل کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی هیات ویژه تدوین گزارش ملی سیلاب در تهران


برگزاری اولین نشست کمیته کشاورزی ذیل کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی هیات ویژه تدوین گزارش ملی سیلاب در تهران

اولین نشست کمیته کشاورزی ذیل کارگروه کشاورزی و منابع طبیعی هیات ویژه ریاست جمهوری در تدوین گزارش ملی سیلاب ها با حضور نمایندگان استان های ‍5گانه خوزستان لرستان گلستان مازندران و سیستان بلوچستان در تاریخ 98/4/28 در تهران برگزار گردید. 

در این نشست تخصصی گزارش اولیه کمیته کشاورزی و منابع طبیعی در حضور آقای دکتر حسن احمدی یکی از اعضای 20 نفره هیات ویژه ریاست جمهوری و آقای علیرضا کوچکی عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در تدوین بخش کشاورزی گزارش ملی سیلاب ها قرایت گردید.در این نشست علاوه بر تجزیه و تحلیل فرایندهای انجام شده در طی 2 و نیم ماه گذشته نقشه راه کارگروه برای تداوم فرایند تهیه گزارش نیز تشریح شد و نقاط  قوت و ضعف مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقرر گردید تا آخر مردادماه سال جاری گزارش دوم بر اساس اصلاحات و تکمیل اطلاعات در حضور هیات ویژه ریاست جمهوری ارایه گردد و در نهایت به آمار و ارقام مربوط به برآورد خسارت سیلاب به عنوان بخش اصلی گزارش توجه شود.