نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری اولین جلسه دفاع با استفاده از تکنولوژی ویدئو کنفرانس در دانشکده کشاورزی

برگزاری اولین جلسه دفاع با استفاده از تکنولوژی ویدئو کنفرانس در دانشکده کشاورزی


برگزاری اولین جلسه دفاع با استفاده از تکنولوژی ویدئو کنفرانس در دانشکده کشاورزی

آقای ناصر رشیدی دانشجوی دوره دکتری خاکشناسی اولین جلسه دفاع با استفاده از تکنولوژی آموزشی ویدئو کنفرانس  را از پایان نامه خود با عنوان «بررسی اثرات کاربرد پتاسیم و هیومیک اسید بر ویزگی های رشدی و برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک دانهال های پسته تحت شرایط تنش شوری و خشکی» به راهنمایی دکتر معزی و و مشاورت دکتر راهنما در تاریخ یکم بهمن ماه 1397 سر ساعت 12 در سالن سمعی بصری دانشکده کشاورزی  برگزار کرد. داورهای این دفاع دکتر نوروزی و دکتر چرم بودند. آقای دکتر حسین شریعتمداری از دانشگاه اصفهان نیز به عنوان داور خارجی از طریق ویدئو کنفرانس داوری می کرد.